Skogsbackens Förskola

Välkommen till Skogsbackens förskola i Svenshögen!

Skogsbackens förskola är en fristående verksamhet och som drivs som ekonomisk förening. Förskolan är vackert belägen i gamla skolbyggnaden på en stor och lummig gård med sjön Hällungen alldeles intill. Vi har gångavstånd till buss- och järnvägsstationen. Förskolan har stora härliga lokaler inomhus med bra möjligheter att dela upp barnen i mindre grupper för att kunna möta alla barn i sitt lärande.

Vi arbetar utifrån Skollagen och förskolans läroplan, Lpfö 18. Förskolan har engagerade pedagoger som tillsammans har en stor kompetens inom områden, natur och miljö, musik, skapande verksamhet, barnlitteratur och berättande.

Visionen för förskolan är att vara en plats där vi i samklang med naturen verkar för att skapa intresse, glädje och trygghet hos varje unikt barn.

  • Vi visar tillit till barnens egen drivkraft till lärande.
  • Vi visar respekt för varandra och förmedlar värdet av goda relationer till barnen.
  • Vi verkar för och visar på allas vårt beroende av en ekologisk och hållbar miljö.

Skogsbackens förskola har tre avdelningar, Älvorna som är en 1-3 års avdelning, Trollen som består av två avdelningar, Draken och Trollkarlen som har barn i ålder 3-6 år.  Vi arbetar mycket med hållbar utveckling och är certifierade för Grön flagg sedan flera år tillbaka. Detta innebär att vi tillsammans med barnen utforskar vår närmiljö och har ett hållbart tänkande kring det vi gör. Förskolan har eget kök och en duktig kock på plats.

Förskolan är certifierade med tre KRAV-märken, vilket innebär att minst 90 % av våra råvaror är ekologiska, alla animaliska råvaror är KRAV-märkta. Vill du veta mer om detta så läs under fliken “Mat”.