apr 18

Viktigt att veta

Anmälningsskyldighet

  • Alla som arbetar på förskolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa eller far illa till socialtjänsten. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Försäkring

  • Alla barn har en olycksfallsförsäkring genom Stenungsunds kommun. Läs mer på kommunens sida om Olycksfallsförsäkringen.

Regler för omsorgstiden

Regler för barnomsorgsavgiften, allmänförskola och uppsägning av barnomsorgsplats

  • För regler gällande barnomsorgsavgiften, allmänförskola och uppsägning av barnomsorgsplats, klicka här.

Riktlinjer vid sjukdom

Behandling av personuppgifter

  • För information hur förskolan hanterar barn och vårdnadshavares personuppgifter, klicka här